Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie | Tóm tắt & Review Full cuốn | Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=6ZoNo2m1QAM

Hôm nay tôi mang dến cho bạn cuốn sách “ dắc nhân tâm của tác giả Dale carnegie . Đây là 1 cuốn sách kinh điển về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong đời sống. là tài liệu tham khảo cũng như là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều tầng lớp thế hệ , được dịch ra 45 ngôn ngữ và được hàng triệu người biết đến. mức độ nổi tiếng của nó chắc tôi cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Chàng Mưa.
Mục lục video này:
00:00 cuốn sách kinh điển
01:48 Tổng quan
02:28 Nguyên tắc 1: Đừng chỉ trích, oán trách hay than phiền ai cả
05:01 Nguyên tắc 2: Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác
06:45 Nguyên tắc 3: Làm cho người khác mong muốn thực hiện điều chúng ta muốn họ làm
08:54 Nguyên tắc 4: Thật lòng quan tâm đến người khác
11:49 Nguyên tắc 5: Hãy mỉm cười
12:34 Nguyên tắc 6: Nhớ tên người khác
13:50 Nguyên tắc 7: Khuyến khích người khác nói và hãy lắng nghe nhiều hơn
16:16 Nguyên tắc 8: Nói về điều người khác quan tâm
16:53 Nguyên tắc 9: Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng
19:20 Nguyên tắc 10: Không tranh cãi
20:31 Nguyên tắc 11: Tôn trọng ý kiến của người khác
21:14 Nguyên tắc 12: Thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình
21:55 Nguyên tắc 13: Nhẹ nhàng, thân thiện khi giao tiếp
23:00 Nguyên tắc 14: Áp dụng bí quyết Socrates để nhận sự đồng ý của người đối diện
23:49 Nguyên tắc 15: Hãy để người đối diện làm chủ cuộc nói chuyện
26:00 Nguyên tắc 16: Để người đối diện tin rằng họ mới là người đưa ra ý tưởng đầu tiên
27:17 Nguyên tắc 17 : Đặt mình vào hoàn cảnh người khác
28:22 Nguyên tắc 18 : Đồng cảm với mong muốn của người khác
29:42 Nguyên tắc 19: Khơi gợi sự cao thượng của người khác
30:36 Nguyên tắc 20: Trình bày vấn đề một cách sinh động
31:06 Nguyên tắc 21: khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách
32:12 Nguyên tắc 22: Bắt đầu câu chuyện bằng một lời khen ngợi chân thành
32:49 Nguyên tắc 23: Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp
33:24 Nguyên tắc 24: Hãy xét mình trước khi phê bình người khác
34:02 Nguyên tắc 25: Gợi ý, thay vì ra lệnh
34:30 Nguyên tắc 26: Biết giữ thể diện cho người khác
34:45 Nguyên tắc 27: Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác
35:26 Nguyên tắc 28: Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó
36:04 Nguyên tắc 29: Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa sai lầm
36:33 Nguyên tắc 30: Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn

Scroll to Top